»Vi hjälper dig att utveckla ditt skogsägande!
  • 1146137 630108567006968 927283
  • 296794 296350030382825 1792581
  • Barande band
  • Bild 3
  • IMG 20160511 133736
  • photo 1421789665209 c9b2a435e32

Avveckling av fröträdsställning


I riktigt fina bestånd kan stor andel stamblock stämplas fram vilka betalas med ett mycket högt pris i jämförelse med normalt klass 1 timmer. Vi stämplar fram stamblock för bästa möjliga avkaskastning från er skog.

Här kan motorsågen fortfarande vara ett ekonomiskt alternativ. Manuell avverkning kan innebära att man lättare  undviker skador på plantskogen när träden upparbetas men det viktigaste vid huggning av fröträdställningar är att inte vänta för länge med att avveckla träden. Lämplig höjd på plantskogen är 0.5 - 1 meter. Ju högre plantskogen är desto svårare är det att undvika skador, oavsett om man hugger maskinellt eller manuellt.