»Vi hjälper dig att utveckla ditt skogsägande!
  • 1146137 630108567006968 927283
  • 296794 296350030382825 1792581
  • Barande band
  • Bild 3
  • IMG 20160511 133736
  • photo 1421789665209 c9b2a435e32

Föryngringsavverkning


Vi använder oss av en mellanstor skördare med ett något större aggregat för att också användas i gallringsskogarna. Vid föryngringsavverkning är det alltid viktigt att tänka till innan vad som senare ska produceras på den avverkade ytan. Prata med oss om föryngringsfrågor inför avverkningar.
foryngringsavverkning mini 1foryngringsavverkning mini 1
foryngringsavverkning mini 1
foryngringsavverkning mini 2foryngringsavverkning mini 2
foryngringsavverkning mini 2