»Vi hjälper dig att utveckla ditt skogsägande!
  • 1146137 630108567006968 927283
  • 296794 296350030382825 1792581
  • Barande band
  • Bild 3
  • IMG 20160511 133736
  • photo 1421789665209 c9b2a435e32

Gallring


Det krävs stor kunskap och lång erfarenhet för att gallra utan att skada kvarvarande skog och samtidigt upprätthålla skogens produktionsförmåga på en hög nivå. Vid gallring läggs grunden för skogens fortsatta utveckling och trädval som görs vid gallringen, oavsett om de ska stå kvar eller gallras bort, har stor betydelse.  På FORIMP AB jobbar vi med stor kunskap för att gallra era skogar på bästa sätt.
Beståndet före gallring
gallring mini 03gallring mini 03
gallring mini 03
Beståndet under gallring
gallring mini 01gallring mini 01
gallring mini 01
Beståndet under gallring
gallring mini 02gallring mini 02
gallring mini 02
Beståndet efter gallring
gallring mini 04gallring mini 04
gallring mini 04