»Vi hjälper dig att utveckla ditt skogsägande!
  • 1146137 630108567006968 927283
  • 296794 296350030382825 1792581
  • Barande band
  • Bild 3
  • IMG 20160511 133736
  • photo 1421789665209 c9b2a435e32

Hylosafe

- Stoppar snytbaggar effektivt


Nu kan vi erbjuda plantor som är behandlade med ett kemikaliefritt skydd mot snytbaggar. Vårt mekaniska skydd kallas Hylosafe och är lika bra eller tom bättre än kemiska skydd.

Hylosafe täcker den nedre delen av plantan med ett tunt lager av lim och små kiselpartiklar. Snytbaggen tycker att Hylosafe är obehagligt att få i munnen och låter därför plantorna vara i fred. I mellersta och södra Sverige är det stor risk för snytbaggeangrepp på alla planteringar. Med Hylosafe behandlade plantor och en väl utförd markberedning får du ett mycket bra skydd mot angrepp. I två-åriga fältförsök, särskilt där det markberetts, har det visat sig att överlevnadsgraden hos plantorna är mycket hög.

För den certifierade skogsägaren är Hylosafe behandlade plantor inte ett krav men ändå en nödvändighet för att få behålla certifikatet. Vår Hylosafe behandlade Jackpotplanta är också det prisvärda alternativet till konkurrenternas motsvarighet av planta och behandling.

Bild 3Bild 3
Bild 3