Plantor

Hylosafe

- Stoppar snytbaggar effektivt
Nu kan vi erbjuda plantor som är behandlade med ett kemikaliefritt skydd mot snytbaggar. Vårt mekaniska skydd kallas Hylosafe och är lika bra eller tom bättre än kemiska skydd.

Hylosafe täcker den nedre delen av plantan med ett tunt lager av lim och små kiselpartiklar. Snytbaggen tycker att Hylosafe är obehagligt att få i munnen och låter därför plantorna vara i fred. I mellersta och södra Sverige är det stor risk för snytbaggeangrepp på alla planteringar. Med Hylosafe behandlade plantor och en väl utförd markberedning får du ett mycket bra skydd mot angrepp. I två-åriga fältförsök, särskilt där det markberetts, har det visat sig att överlevnadsgraden hos plantorna är mycket hög.

För den certifierade skogsägaren är Hylosafe behandlade plantor inte ett krav men ändå en nödvändighet för att få behålla certifikatet. Vår Hylosafe behandlade Jackpotplanta är också det prisvärda alternativet till konkurrenternas motsvarighet av planta och behandling.

Kontaktuppgifter

Kontoret är bemannat måndagar och tisdagar 8:00-16:30. Övriga tider efter överenskommelse.