Förvaltning av fastigheter


Många skogsägare känner ett behov av att ha tillgång till ett bollplank, när det handlar om att fatta rätt beslut i sitt brukande av skogsfastigheten. Oavsett vilket behov just du har av denna service, har vi erfarenhet av att möta ditt behov! I dagsläget förvaltar vi skogen på uppdrag av 7 kommuner och ett antal privata skogsägare. Vill även du ha tillgång till en professionell rådgivare? Varför inte berätta hur vi kan hjälpa just dig!