Föryngringsavverkning


Vi använder oss av en mellanstor skördare med ett något större aggregat för att också användas i gallringsskogarna. Vid föryngringsavverkning är det alltid viktigt att tänka till innan vad som senare ska produceras på den avverkade ytan. Prata med oss om föryngringsfrågor inför avverkningar.
foryngringsavverkning mini 1foryngringsavverkning mini 1
foryngringsavverkning mini 1
foryngringsavverkning mini 2foryngringsavverkning mini 2
foryngringsavverkning mini 2