Markberedning


Vi tillhandahåller markberedare för att hjälpa er med planteringsarbetet. Markberedning är något av det viktigaste och effektivaste för att säkerställa att du får en lyckad plantering, Markberedningen genererar skydd mot skadeinsekter samt ökar närings- och vattentillgången för plantorna. Med markberedning får du snabbare och säkrare plantillväxt och därmed också ökad värdetillväxt av din skog.