Höstplantering 


Vår extra stora täckrotsplanta (30-40 cm) för er höstplanteringen med omedelbar leverans.


Plantor är behandlade med ett kemikaliefritt skydd mot snytbaggar. Vårt mekaniska skydd kallas Hylosafe och är lika bra eller tom bättre än kemiska skydd. Snytbaggen tycker att Hylosafe är obehagligt att få i munnen och låter därför plantorna vara i fred. I mellersta och södra Sverige är det stor risk för snytbaggeangrepp på alla planteringar. Med Hylosafe behandlade plantor och en väl utförd markberedning får du ett mycket bra skydd mot angrepp. I två-åriga fältförsök, särskilt där det markberetts, har det visat sig att överlevnadsgraden hos plantorna är mycket hög.

Ring oss!