Stormfällning

Fick du vindfällen som behöver tas omhand efter stormen. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta hand om vindfällena eller om du vill sälja som leveransvirke. Vi kan lämna ett bra pris för dina vindfällen.