VARMT VÄLKOMMEN TILL FORIMP

  • 2018-08-21-104944_2
  • 296794 296350030382825 1792581
  • 1146137 630108567006968 927283
  • IMG 20160511 133736
  • photo 1421789665209 c9b2a435e32
FORIMP AB´s  målsättning är att skapa högsta möjliga avkastning till er skogsägare genom starka konkurrensmässiga virkespriser, samt att ha låga priser på skogsvårdstjänster och produkter.
Vår målsättning är att ständigt förnya och förstärka vår kunskap inom alla skogliga ämnesområden och att därigenom skapa möjlighet att tillmötesgå alla kunders specifika önskemål.
Aktuellt
Skogsträff för kvinnor
Lördag 10 november blir det en tur till skogen för att se på olika trädslag och se röjning i praktiken. Läs mer ... ​​​​​​​

Gallringsgrupp sökes
Vår verksamhet växer och vi behöver av den anledningen utöka vår verksamhet med ytterligare en gallringsgrupp. Beståndsgående skördare är ett önskemål men inget krav.
För mer information, kontakta Eric Gäverth 070-647 01 54 eller Andreas Blomgren  070-340 07 82.
​​​​​​​
Arvikamârten
Forimp kommer att vara med på mârten lördag den 6:e oktober. Kom gärna och prata skog med oss. Du hittar oss vid stadsparken mitt emot Greven. Vi ses!

Skogsträff för kvinnor
Den 20:e september har vi en träff för skogsägande kvinnor.

Stormfällning
​​​​​​​Har du vindfällen som behöver tas omhand. Läs mer ...För att ha möjlighet att förvalta förtroendet från våra kunder och leverera produkter av hög kvalitét, krävs ett ständigt utvecklingsarbete med inovativa och moderna lösningar. Vi vill leda utvecklingen, inte följa den!

Ett exempel på en sådan lyckad satsning är att vi idag använder bärande band på våra maskiner, för att minimera markpåverkan. En strategi som varit viktig för att nå de högt ställda krav vi har på vårt maskinarbete.