»Vi hjälper dig att utveckla ditt skogsägande!
  • 1146137 630108567006968 927283
  • 296794 296350030382825 1792581
  • Barande band
  • Bild 3
  • IMG 20160511 133736
  • photo 1421789665209 c9b2a435e32

Natur & kultur


Du som är skogsägare kan söka olika stöd hos Skogsstyrelsen, för att ha möjlighet att nå målen med ditt skogsbrukande. Vi på FORIMP har stor erfarenhet av att hjälpa er skogsägare genom ansökningsprocessen, så väl som skötselåtgärden. Denna erfarenhet har vi tillägnat oss genom ett lyhört samarbete med intresserade och engagerade skogsägare, men också tack vare de uppdrag vi utför i skyddsvärda miljöer på uppdrag åt Skogsstyrelsen.