Avverkning / Gallring

Gallring

Det krävs stor kunskap och lång erfarenhet för att gallra utan att skada kvarvarande skog och samtidigt upprätthålla skogens produktionsförmåga på en hög nivå. Vid gallring läggs grunden för skogens fortsatta utveckling, och trädvalet som görs vid gallringen, oavsett om de ska stå kvar eller gallras bort, har stor betydelse. På Forimp Skog jobbar vi med stor kunskap för att gallra era skogar på bästa sätt.

Föryngringsavverkning

Vi använder oss av en mellanstor skördare med ett något större aggregat för att också kunna använda den i gallringsskogarna. Vid föryngringsavverkning är det alltid viktigt att tänka till innan vad som senare ska produceras på den avverkade ytan. Prata med oss om föryngringsfrågor inför avverkningar.

Avveckling av fröträdsställning

​​​​​​​I riktigt fina bestånd kan stor andel stamblock stämplas fram vilka betalas med ett mycket högt pris i jämförelse med normalt klass 1 timmer. Vi stämplar fram stamblock för bästa möjliga avkaskastning från er skog.

I en fröträdsställning kan motorsågen fortfarande vara ett ekonomiskt alternativ. Manuell avverkning kan innebära att man lättare undviker skador på plantskogen när träden upparbetas, men det viktigaste vid huggning av fröträdställningar är att inte vänta för länge med att avveckla träden. Lämplig höjd på plantskogen är 0.5 - 1 meter och ju högre plantskogen är desto svårare är det att undvika skador oavsett om man hugger maskinellt eller manuellt.

Kontaktuppgifter

Kontoret är bemannat måndagar och tisdagar 8:00-16:30. Övriga tider efter överenskommelse.