Personuppgiftshantering (GDPR)

Hantering av personuppgifter (GDPR)

GDPR (General Data Protection Regulation) är en lag som började gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen och denna förordning samt en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte den gamla Personuppgiftslagen (PUL). Syftet var att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Vi lagrar kunders uppgifter för att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser, ge information om aktuella frågor för skogsägare samt erbjuda våra tjänster. De uppgifter som kan sparas är namn, personnummer, adress, e-post, telefon, fastighetsbeteckning. Endast administrativ personal och underleverantörer har tillgång till dessa data och vi lämnar inte ut personuppgifter till övriga utomstående utan ert samtycke eller att det finns stöd i lag.

Den som har lämnat sitt samtycke till att finnas med i vårt kundregister för marknadsföring och information eller att vi lämnar ut personuppgifter till utomstående kan alltid lämna in en begäran om att få en ändring av dessa uppgifter. Ändring av dessa uppgifter kan begäras via e-post till: info@forimp.se

Kontaktuppgifter

Kontoret är bemannat måndagar och tisdagar 8:00-16:30. Övriga tider efter överenskommelse.