Produkter


Våra huvudsakliga produkter är plantor och skogsbruksplaner.
 
Plantor – Vi är återförsäljare för Norrplants skogsplantor här i Värmland. Det finns två sorter att välja på, gran och tall, naturligtvis med Värmländska provenienser. Vi saluför även plantor av andra träslag. Se vad vi kan erbjuda dig.
  
Skogsbruksplan – Vet du hur mycket virke du äger eller vad du behöver göra i din skog? Se vad vi kan erbjuda dig.

Plantor


Vi är återförsäljare för Norrplants skogsplantor av gran här i Värmland. Plantor av allra högsta kvalité kan vi på detta vis garantera er skogsägare. Att vi kan sälja dem till mycket bra priser gör inte saken sämre.  Vi marknadsför även specialplantor av olika trädslag men då från andra leverantörer.
De plantsystem vi saluför är PowerPot och JackPot.  


PowerPot®

Plantsystemet PowerPot består av en plantlåda som innehåller 128 plantor – nästan dubbelt så många som JackPot. Det innebär dels att transporterna blir mer kostnadseffektiva, dels att plantören kan bära med sig fler plantor ut på planteringen. Den mindre diametern på krukan gör PowerPot®lättare att djupplantera eftersom rötterna enklare når ner i mineraljorden. JackPot®

 JackPot® är ett system som utvecklats positivt sedan det lanserades för drygt 10 år sedan. JackPot finns som gran. Systemet bygger på en plantlåda med luftspalter som innehåller 67 krukor, där den övre delen på insidan av varje kruka är målad med en latexfärg som innehåller koppar. Dessa kopparfärgsbelagda krukor ger plantan ett överlägset rotsystem, eftersom kopparfärgen hindrar att rötterna att växa längs krukans innervägg och bli deformerade. 
plantering 01 miniplantering 01 mini
plantering 01 mini