Värdering

Vid försäljning av din skogsfastighet eller vid generationsskifte är det av stort värde att du har en uppfattning av vad din skogsfastighet är värd. Vår rekommendation är att du låter oss göra en skogsbruksplan och värdering vid samma tidpunkt!

Kontaktuppgifter

Kontoret är bemannat måndagar och tisdagar 8:00-16:30. Övriga tider efter överenskommelse.