Skogsplantor

Vi har plantor av bästa kvalitet eftersom vi är återförsäljare av Norrplants plantor här i Värmland. NorrPlant är idag Europas största leverantör av skogsplantor och levererar omkring 75 miljoner plantor årligen. Norrplant har två olika planttyper - Jackpot Gran och Powerpot Gran. Oavsett planttyp så får du plantor av en proveniens som är passande för din fastighet och som ger stabila träd och skogar med god tillväxt.

Jackpot

Systemet har funnits i närmare 20 år och med denna trotjänare får du större och kraftigare plantor redan från start. Genom att måla övre delen av plantkrukan med kopparhaltig färg kan rötternas tillväxt styras för att undvika deformation av rötterna. Efter planteringen kan rötterna tack vare kopparfärgen växa rakt ut i marken vilket ger stabila träd utan rotsnurr. På hyggen med riklig vegetation rekommenderas markberedning och Jackpot plantor.

Powerpot

Är en något mindre planta som ger effektivare och mer ekonomisk plantering. Systemet håller dubbla mängden plantor i kassetten jämfört med Jackpot systemet, vilket innebär att plantören kan bära med sig fler plantor per gång och därmed effektivisera hanteringen. Den mindre diametern på krukan innebär att plantören kan använda sig av ett rör med klenare diameter vilket ger snabbare plantering när det är mycket sten och rötter i marken. Powerpotplantan används på magrare marker med mindre vegetation och i kombination med markberedning.

Hylosafe

- Stoppar snytbaggar effektivt!

Nu kan vi erbjuda plantor som är behandlade med ett kemikaliefritt skydd mot snytbaggar. Vårt mekaniska skydd kallas Hylosafe och är lika bra eller tom bättre än kemiska skydd.

Hylosafe täcker den nedre delen av plantan med ett tunt lager av lim och små kiselpartiklar. Snytbaggen tycker att Hylosafe är obehagligt att få i munnen och låter därför plantorna vara i fred. I mellersta och södra Sverige är det stor risk för snytbaggeangrepp på alla planteringar. Med Hylosafe behandlade plantor och en väl utförd markberedning får du ett mycket bra skydd mot angrepp. I två-åriga fältförsök, särskilt där det markberetts, har det visat sig att överlevnadsgraden hos plantorna är mycket hög.

För den certifierade skogsägaren är plantor med ett mekaniskt skydd ett krav. Där är Hylosafe då ett mycket bra alternativ.

Kontaktuppgifter

Kontoret är bemannat måndagar och tisdagar 8:00-16:30. Övriga tider efter överenskommelse.