Natur & Kultur

Du som är skogsägare kan söka olika stöd hos Skogsstyrelsen för att ha möjlighet att nå målen med ditt skogsbrukande. Vi på Forimp Skog har stor erfarenhet av att hjälpa er skogsägare genom ansökningsprocessen, så väl som skötselåtgärden. Denna erfarenhet har vi tillägnat oss genom ett lyhört samarbete med intresserade och engagerade skogsägare, men också tack vare de uppdrag vi utför i skyddsvärda miljöer på uppdrag åt Skogsstyrelsen.  

Kontaktuppgifter

Kontoret är bemannat måndagar och tisdagar 8:00-16:30. Övriga tider efter överenskommelse.