Förröjning

Förröjning är en siktröjning som görs för att maskinförare ska kunna arbeta effektivt och skadefritt med maskinen i gallring och slutavverkning. Inför den första gallringen behövs oftast en förröjning, men inför senare gallringar och slutavverkningar kan den ofta undvikas.
​​​​​​​

Förröjning gallring

Förutsättningar: Ungskogsröjningar har inte gjorts eller har varit otillräcklig och därför är stamantalet högre än det rekommenderade. För att möjliggöra en gallring med skördare måste sikten och framkomligheten för skördaraggregatet förbättras.

Utförande: Träd som försvårar sikt och framkomlighet och har en diameter av högst 6 cm (gran) eller 8 cm (övriga) röjs bort.

Förröjning slutavverkning

Förutsättningar: Röjningar av underväxt behöver göras före slutavverkning för att underlätta avverkningen.

Röjningen kan också göras efter avverkning (hyggesrensning) för att få en jämnare föryngring.
 
Med FORIMP AB får du erfarna röjare som kan ”läsa” och analysera din ungskog för bästa möjliga resultat. Vid röjningen regleras antalet träd, olika trädslag och trädens höjdspridning i skogen. Här finns även möjlighet att lägga grunden till bra natur- och kulturmiljöhänsyn i din skog. I skogar utan särskilda naturvärden kan röjningen utföras så att naturvärden på sikt återskapas.

Kontaktuppgifter

Kontoret är bemannat måndagar och tisdagar 8:00-16:30. Övriga tider efter överenskommelse.